انتوسای

سازمان بین‌المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای) (به انگلیسی : International Organization of Supreme Audit Institutions ) یک سازمان بین دولتی ، خودگردان، مستقل، و غیرسیاسی برای موسسات حسابرسی دولتی سراسر جهان است؛ و هم‌کاری مشورتی تنگاتنگی نیز با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC، اکوسوک) دارد. اعضای اینتوسای را دیوان محاسبات کشورهای جهان (سازمان‌های عالی حسابرسی دولتی) تشکیل می‌دهند.

افغانستان نیز یکی از اعضای فعال سازمان مذکور بوده که طی سالیان اخیر به صورت مرتب در بسیاری نشست های این سازمان دعوت گردیده که بعضا مقام رهبری اداره و بعضا سایر کارمندان در ان نشست ها اشتراک به عمل اورده اند.

شایان تذکر است که افغانستان منحیث عضو سالانه مبلغ 500 دالر را به عنوان حق العضویت به این سازمان میپردازد.   

 

تاریخچه

در سال ۱۹۵۳، ایمیلیو فرناندز کمپس، رئیس پیشین دیوان محاسبات کوبا ، برای نخستین بار ایده راه‌اندازی اینتوسای را مطرح کرد. در آن سال، نمایندگان دیوان محاسبات ۳۴ کشور جهان در نخستین کنگره تاریخ این سازمان در هاوانا، کوبا گرد هم آمده بودند. هم‌اکنون، پس از گذشت ۶۰ سال، این سازمان دارای ۱۹۱ عضو پیوسته و ۴ عضو وابسته است. اینتوسای طی شش دهه گذشته چارچوبی نهادینه‌شده را برای موسسات حسابرسی عالی کشورهای جهان فراهم کرده است؛ و از این راه، نقشی تاثیرگذار در ایجاد و انتقال دانش، بهبود حسابرسی دولتی جهان، و تقویت ظرفیت‌های حرفه‌ای آن داشته است. این سازمان بین‌المللی در راستای تحقق شعار خود: «تجربه مشترک، منافعی برای همه» تبادل دانش و تجربه را بین اعضایش سامان‌دهی می‌کند؛ تا از این راه، پیشرفت مستمر حسابرسی دولتی در جهان تضمین شود.

ارکان اینتوسای

ارکان اصلی اینتوسای عبارتند از:

·         {C}{C}{C}کنگره،

·         {C}{C}{C}هیئت راهبری،

·         {C}{C}{C}دبیرخانه عمومی، و

·         {C}{C}{C}گروه‌های کاری منطقه‌ای.

گروههای کاری منطقهای اینتوسای

در نمایه زیر گروه‌های کاری منطقهای اینتوسای به طور چکیده معرفی شده‌اند

سرواژه نام انگلیسی

نام انگلیسی

نام پارسی

سال راه‌اندازی

OLACEFS

Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions

سازمان موسسات حسابرسی عالی آمریکای لاتین

۱۹۶۵

AFROSAI

African Organization of Supreme Audit Institutions

سازمان آفریقایی موسسات حسابرسی عالی

۱۹۷۶

ARABOSAI

Arab Organization of Supreme Audit Institutions

سازمان عربی موسسات حسابرسی عالی

۱۹۷۶

ASOSAI

Asian Organization of Supreme Audit Institutions

سازمان آسیایی موسسات حسابرسی عالی

۱۹۷۸

PASAI

Pacific Association of Supreme Audit Institutions

سازمان اقیانوسیه‌ای موسسات حسابرسی عالی

۱۹۸۷

CAROSAI

Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions

سازمان کارائیبی موسسات حسابرسی عالی

۱۹۸۸

EUROSAI

European Organization of Supreme Audit Institutions

سازمان اروپایی موسسات حسابرسی عالی

۱۹۹۰

استانداردهای بینالمللی

استانداردهای بینالمللی موسسات حسابرسی عالی (ISSAIs) (به انگلیسی: International Standards of Supreme Audit Institutions) عنوان استانداردهایی است که از سوی اینتوسای به عنوان معیارهایی برای انجام حسابرسی مستقل توسط موسسات حسابرسی دولتی وضع میشوند.