اشتراک مقام اداره

اشتراک هیات بلند رتبه اداره عالی تفتیش در بیست و یکمین کنگره انتوسای در بیجنگ- چین

اشتراک ریس اداره عالی تفتیش در دوازدهمین جلسه انتوسای ویگا شهر دوحه قطر

اشتراک  هیئت اداره عالی تفتیش افغانستان در پانزده همین اجلاس گروپ کاری سازمان انتوسای در مورد تفتیش محیطی تالین – استونیا 

سفر هیات اداره عالی تفتیش به کشور ترکیه

 

 اشتراک رئیس عمومی اداره کنترول و تفتیش در بیست ویکمین سمپوزیم انتوسای در ویانا – آستریا 

  رئیس اداره عالی تفتیش با رئیس اداره عالی تفتیش کانادا 

ارایه توضیحات توسط رئیس اداره عالی تفتیش در مورد حساب قطعیه سال 92 به کمسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه

اعطای پرفیسوری افتخاری دانشگاه تفتیش نانجینگ چین به رئیس اداره عالی تفتیش

  اشتراک رئیس اداره عالی تفتیش افغانستان در سمیناری زیر نام نقش ادارات عالی تفتیش بمثابه نهاد حسابرس داکه- بنگله دیش

 

سفر هیات عالی رتبه اداره عالی تفتیش به تایلند

 

اشتراک رییس عمومی اداره عالی تفتیش درکمیسیون تفتیش مرکزی محاسبات عامه و نظارت بر اجرای قــوانین ولسی جرگه شورای ملی

اشتراک پوهندوی دوکتور محمدشریف شریفی در بیست و یکمین جلسه بورد رهبری و هفتمین سمپوزیم ایکوسای- آنقره- ترکیه

اشتراک پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی و هیئت همراه شان در مجمع ادارات عالی بررسی دارای وضعیت شکننده کمیته ظرفیت‌ سازی ( انتوسای(