دیدار های مقام اداره

 رئیس اداره عالی تفتیش با جناب محمد قسیم فهیم معاون اول سابق ریاست جمهوری افغانستان 

   دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان 

دیدار رئیس اداره عالی تقتیش با قاضی القضات

دیدار رئیس عمومی اداره کنترول و تفتیش با کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساداداری

ملاقات هئیت بلند پایه کوریایی با رئیس اداره عالی تفتیش 

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با اساتید اقتصاد پوهنتون کابل 

دیدارپوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی با هئیت بلند رتبه کانادایی  

 دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با تیم تفیتش داخلی یونسیف و سرپرست سازمان یونسکو در افغانستان

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با رئیس بانک جهانی  

ملاقات رئیس اداره عالی تفتیش  با شاروال کابل  

دیدار رئیس اداره عالی تقتیش با وزیر مالی  

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با مفتیش مخصوص ایالات متحده امریکا

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با رئیس تفتیش کشور هندوستان 

دیدار رئیس اداره عالی تقتیش با نماینده بانک جهانی

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با وزیر داخله 

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با وزیر حج و اوقاف 

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با صدیق افغان 

  دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با وزیر تحصیلات عالی 

 دیدار  رئیس اداره عالی تفتیش با اعضای کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری 

  دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با وزیر صحت عامه 

 دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با رئیس عمومی اداره امور 

دیدار اعضای سازمان اندیشه نوین جوانان افغانستان با رئیس اداره عالی تفتیش

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با جنرال هنس کریستین اینولد، رییس تیم شفافیت حمایت قاطع ایتلاف بین المللی

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با معاون دوم ریاست جمهوری  

دیدار محترم محمدگلاب منگل وزیر امور سرحدات و قبایل با رئیس اداره عالی تفتیش 

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با محترم نورالحق علومی وزیر داخله 

دیدار پروفیسور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش با جلالتمآب سید یوسف حلیم رئیس دادگاه عالی 

سفیر دنمارک در دیدار با رئیس اداره عالی تفتیش خواهان همکاری این اداره برای حصول شفافیت از کمک های کشور دنمارک در افغانستان شد  

محترم سید حمیدالله معاون مالی و اداری وزارت معارف و نمایندگان دفتر یونیسف با رئیس اداره عالی تفتیش دیدار و گفتگو کردند 

دیدار محترم اکلیل حکیمی وزیر مالیه با رئیس اداره عالی تفتیش 

سفیر جمهوری مردم چین با پوهندوی دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفیش دیدار و گفتگو کرد

شان دیولن مشاور حاکمیت قانون دفتر نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان با رییس اداره عالی تفتیش دیدار وگفتگوکرد  

فرنس مایکل ملبن سفیر و نماینده فوق العاده اتحادیه اروپا در افغانستان با رییس اداره عالی تفتیش دیدار وگفتگوکرد 

دیدارمحترم سردار محمد روشن مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور شفافیت برای پروگرامهای انکشافی با دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش با هیئت اداره ملی تفتیش سویدن

 

ملاقات رئیس اداره عالی تفتیش با محترم محمد علم ایزدیار نائب اول مشرانوجرگه شورای ملی

دیدار رئیس اداره عالی تفتیش باخانم لیلی سیسومبات متخصص ارشد توسعه رهبری بانک جهانی

ملاقات رییس اداره عالی بررسی با معین وزارت امور زنان پیرامون رفع مشکلات پیش‌آمده در باغ زنانه کابل

دیدار محترم پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی با محترم ویس احمد برمک وزیر امور داخله

ملاقات پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی با عبدالله حبیب ‌زی، سرپرست شهرداری کابل