رئیس عمومی

محمد نعیم حقمل فرزند محمد کاتب در سال 1980 میلادی در مرکز ولایت سرپل در یک خانواده متدین دیده به ج