ایکوسای

ایکوسای

(Ecosai economic organization supreme audit institution )

سازمان همکاری های اقتصادی موسسات عالی تفتیش در سال 1904  ایجاد گردیده و کشور های افعانستان ,  ایران , پاکستان ,  ازبکستان , تاجکستان , قرقزسان , ازربایجان , قزاقستان , ترکمنستان و ترکیه عضویت انرا دارند . ریاست دوره ای این سازمان بعد از هر سه سال  توسط یکی از اعضای    government board  پس از تایدی جلسه عمومی پیشبرده میشود  و سکرتریت دایمی ان بر عهده پاکستان بوده و مقر ان نیز در شهر اسلام اباد پاکستان میباشد. افغانستان طی سالیان اخیر از بسا کنفرانس ها , ورکشاپها و سایر نشست های سازمان مذکور استفاده نموده است.

شایان تذکر است که افغانستان منحیث عضو سالانه مبلغ 500 دالر را به عنوان حق العضویت به این سازمان میپردازد