گزارش نشست نظرخواهی از نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌یی در اداره عالی بررسی

به ادامه نشست‌ها و برنامه‌های مشارکت شهروندان درروند بررسی، روز سه‌شنبه 7 جوزای 1398 خورشیدی نیزنشست مشترک اعضای نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌یی با حضور سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی برگزار شد که هدف آن تبادل دیدگاه میان همکاران جامعه مدنی و اعضای ارشد این اداره پیرامون تشخیص و نظارت از پروژهای ساختمانی و سرک سازی بود که هزینه‌های هنگفتی را به خود اختصاص داده است.

معاون مسلکی اداره موضوعات زیادی ازجمله معیاری نبودن شماری زیادی از بلند منزل‌ها درشهرکابل، چگونگی و کارایی قرضه‌های کوچک، مؤثریت و اشتغال‌زایی آن برای مردم، از طرف بانک مصباح و چندین موضوع دیگر را مطرح کرد تا همکاران بخش جامعه مدنی و رسانه‌یی با اولویت‌بندی، آنان را در همکاری با مفتشین اداره عالی بررسی؛ مورد نظارت قرار دهند.

آقای حسینی همچنان از آنان خواست تا موضوعات دیگری را که در نزد خوددارند و ازلحاظ اولویت برای مردم مهم است را نیز در میان بگذارند و برای نظارت از آن تصمیم بگیرند.

شکیب کاردوست آمر بررسی عملکرد و محیطی نیز سیستم ترانسپورتی در شهر کابل، پروسه‌های ساختمانی و سرک سازی در مرکز، شماری از ولایت‌ها و همچنان پروژۀ کمربند سبز کابل را به‌عنوان موضوعات قابل‌بررسی و نظارت مطرح کرده و تأکید نمود که در حال حاضر باید پروژه‌های را زیر بررسی و نظارت قرار دهیم که ازلحاظ امنیتی و مصونیت جان تیم مشترک کاری اداره عالی بررسی و نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌یی، خیلی مطمئن باشد.

سرانجام پس از بحث و تبادل‌نظر مشترکن تصمیم گرفته شد تا از پروژه اعمار سرک از دوراهی بگرام - ولسوالی جبل السراج و از حفظ و مراقبت سرک کابل – جلال‌آباد، یکی آن انتخاب و عملاً کار بررسی و نظارت از آن انجام شود.