معاون مسلکی اداره عالی بررسی دست آورد های سال 1397 و برنامه‌های سال 1398 این اداره را در برنامه ملی پاسخ‌دهی حکومت به ملت با رسانه‌ها شریک ساخت

در برنامه ملی پاسخ‌ دهی حکومت به ملت که توسط حکم جلالتمآب رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان تمام وزارت‌ها و واحدهای مستقل بودجوی موظف ‌اند تا طبق تقسیم اوقات از 20 حمل تا 5 ثور سال روان، دست آوردهای سال 1397 و برنامه‌های سال 1398 خورشیدی‌شان را از طریق رسانه‌ها به ملت ارائه کنند؛ محترم سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی، روز پنجشنبه 29 حمل 1398 خورشیدی نیز در مرکز رسانه‌های حکومت، درحالی‌که شماری از رؤسا، آمرین و منسوبان اداره عالی بررسی و همچنان خبرنگاران حضور داشتند، در مورد فعالیت و دست آورد های اداره عالی بررسی در سال 1397 و همچنان در مورد برنامه‌های کاری این اداره در سال روان خورشیدی؛ به خبرنگاران معلومات ارائه کرد.

معاون مسلکی اداره عالی بررسی ضمن خوش آمدگویی همکاران رسانه‌ای گفت: فرصتی به وجود آمده تا بتوانیم خلاصۀ از فعالیت‌ها، دست آوردهای سال گذشته  و برنامه‌های سال روان را با شما و ازطریق شما با مردم شریف افغانستان شریک سازیم. وی بیان نمود: اداره عالی بررسی به حیث عالی‌ترین نهاد بررسی‌کننده در سطح کشور وظیفه دارد تا امورمالی و حسابی تمام وزارت‌ها، ادارات، نهادهای دولتی و هر اداره که از وجوه مالی و دارایی‌های عامه استفاده می‌کند؛ موردبررسی قرار دهد. اداره عالی بررسی یکی از قدیمی‌ترین ادارات در افغانستان است که تاریخ ایجاد آن به سال 1300 خورشیدی برمی‌گردد و در آن زمان به نام دیوان سنجش نام گذاری گردید و درهردورۀ از تاریخ افغانستان و پدید آمدن تحولات، این اداره نام‌های مختلفی را به خود گرفته است و در آخرین مورد در سال 1397 خورشیدی به اساس فرمان تقنینی جلالتمآب رئیس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان به اداره عالی بررسی مسمی گردید.

 ولی با همه فراز ونشیب ها و تغییراتی که صورت گرفته؛ ماهیت عملکرد این اداره تغییر نکرده است و اهداف عمده این اداره تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی و حصول اطمینان از فعالیت‌های مالی و حسابی واحدهای بودجوی در مطابقت با اسناد تقنینی کشوراست. همچنین اداره عالی بررسی خوشبختانه عضویت نهادهای بین‌المللی تفتیش کشورهای جهان را داراست که به نام انتوسای یاد می‌شود و در عین زمان عضویت تفتیش کشورهای آُسیایی که از آن به نام اسوسای یاد می‌گردد را نیز دارا می‌باشد.

معاون مسلکی در این نشست خبری افزود: اداره عالی بررسی عضویت بورد اجرائیوی و رهبری ادارات تفتیش کشورهای عضو ایکو را هم به عهده دارد و در کنار آن ما توانسته‌ایم که به‌صورت جدا گانه همکاری‌های مسلکی خود را همرای یک تعداد ادارات عالی تفتیش دنیا که ازنظر مسلکی دارای قدامت تاریخی هستند و تجارب انجام کارهای زیادی رادارند؛ داشته باشیم که می‌شود از داشتن تفاهم‌نامه‌های همکاری با اداره عالی تفتیش هندوستان، مالیزیا، ترکیه، تایلند و اداره تفتیش سویدن؛ نام برد.

آقای حسینی در توضیحات مفصل شان در مورد دست آوردهای اداره عالی بررسی بیان نمود که بیشترین تفتیش را که ما در سطح ادارات انجام می‌دهیم، تفتیش رعایت قوانین، تفتیش مالی، تفتیش عملکرد و تفتیش تکنالوژی معلوماتی (IT)) می‌باشد ودرعین حال ما تفتیش‌های خاصی هم داریم که از طرف ریاست محترم جمهوری به این اداره محول می‌شود. در حصۀ تفتیش رعایت قوانین و مقررات در سال 1398 خورشیدی 492 مرجع در مرکز و ولایات و یا هم نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور مورد بررسی قرارگرفته است که درنتیجه این بررسی‌ها، تفاوت‌های پولی است که بیرون‌نویس و پس از تحلیل نهایی 459 گزارش می‌باشد که به مراجع مربوطه‌شان ارسال‌گردیده است. تفاوت به میان آمده در این گزارش‌ها؛ مبلغ 4 میلیارد چهارصد و هفتاد دو میلیون افغانی، ده میلیون دو صد نودوهفت هزار دالرامریکایی، سه میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار یورو، دو صد و هشتادونه هزار و نهصدو هفتادودو ریال سعودی و مبلغ نهصد و هفتاد هزار ربل، می‌باشد که بیرون‌نویس و به خزانه دولت قابل تحصیل پنداشته شده است.

سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی گفت: ما به خاطر اطمینان حاصل کنیم که مبالغ نامبرده به خزانه دولت واریزشده است یا خیر؟ سیستم پیگیری خود راداریم که به‌صورت منظم از واحد بودجوی و واحدهای دیگر نظارت می‌کنیم و مبالغی که از این جمع تا حال به خزانه دولت واریزشده است دوصدو نود شش میلیون یکصدو شصت دو هزار و چهار صدو هشتادودو افغانی و نود وپنجهزار سیصد و پنجاه دو دالر می‌باشد. همچنان دو میلیارد وششصد و نودویک میلیون افغانی و یکصدو سی‌ودو هزار دالر امریکایی هم از اسناد هایکه در خلال سال گذشته از ادارات بودجوی مختلف دولتی در مرکز و ولایات تصفیه نشده بودند؛ به‌دست‌آمده است.

وی همچنان درمورد تفتیش عملکرد وساحه مسئولیت این تفتیش و نهادهایکه تفتیش صورت گرفته است گفت: چهل پروژه بانک جهانی در سال 1397 که ارزش مجموعی آن نهصد و نود میلیون دالربوده که تفاوت ارزش پولی یافته‌های تفتیش، مبلغ یکصد و هشتاد پنج و میلیون و هشتصد و سی هفت هزار افغانی وششصد هشتادویک هزار دالر می‌باشد؛ چون: پروژه‌های بانک جهانی اهمیت خود را دارد واگرا ین نتیجه و یافته‌های تفتیش از این پروژه‌ها به بانک جهانی ارسال نشود، ممکن است که تأثیر مستقیم بالای کمک‌های بانک جهانی به حکومت افغانستان داشته باشد.ما همچنان در سال گذشته حساب قطعیه دولت را با همه محدودیت‌های زمانی و مشکلات که وجود داشت به ریاست جمهوری و شورای ملی فرستاده و با رسانه‌ها نیز شریک ساختیم.

ما در جریان سال مالی 1397 موارد سوءاستفاده و حیف‌‌ومیل بعضی مراجع را نیز شاهد بودیم که تعداد 17 دو سیه در این مورد تکمیل‌شده است و ارزش پولی این دوسیه ها، هشتاد میلیون افغانی می باشدکه به اداره محترم لوی سارنوالی فرستادیم.

معاون مسلکی اداره افزود: یکی از ابتکارهای عمده اداره عالی بررسی، پروسه مشارکت شهروندان درروند تفتیش است که دربسیاری کشورها به‌صورت محدود انجام می‌شود و دربسیاری از کشورهای پیش رفته این روند معمول نیست. بااین‌حال ما خواستیم تا اعتماد را میان دولت و مردم ایجاد کنیم و خواستیم نهادهای مدنی و رسانۀ را درین روند شریک بسازیم و تا مردم روند بازرسی را زیر نظر داشته باشند.

 در حال حاضر پنج نهاد جامعه مدنی و رسانۀ با ما همکار هستند و فعالیت‌های شان را در سال روان، یکجا با همکاران ما مطابق به تقسیم اوقات در ادارات شروع خواهند کرد و پروسه مشارکت شهروندان درروند تفتیش، اولین تعهد دولت به پروسه حکومتداری باز نیز می‌باشد.

معاون مسلکی در این نشست خبری گفت: اداره عالی بررسی با انجام تفتیش‌های معیاری و رعایت معیارهای بین المللی و در شفافیت بودجوی، افغانستان توانست در سطح کشورهای منطقه رتبۀ دوم را کسب کند که جای افتخار است. وی همچنان در مورد امضای تفاهم‌نامه تفتیش برای بیشتر از دو سال با کشور سویدن و انتقال دانش برای همکاران اداره در شش برنامه که انجام‌شده است، آغاز تفتیش سیستم تکنالوژی معلوماتی که فعلاً در چند نهاد زیر بررسی می‌باشد و همچنان تفتیش 42 پروژه بانک جهانی در آینده نزدیک، به رسانه‌ها معلومات داده و به پرسش‌های آنان نیز پاسخ ارائه کرد.