برنامه آموزشی تدارکاتی برای کارمندان بخش تدارکات اداره عالی بررسی

در تداوم برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت منسوبان اداره عالی بررسی، روز سه‌شنبه 20 حمل 1398 خورشیدی دست‌کم 15 تن از کارمندان بخش تدارکات، تحت آموزش قرار گرفتند. داکترمحمد ولی ساجد استاد انستیتیوت تدارکات ملی که مسئولیت پیش برد برنامه آموزشی یک‌روزه را بر عهده داشت گفت: هدف از راه‌اندازی این برنامه بلند رفتن ارتقای ظرفیت کارمندان بخش تدارکاتی می‌باشد تا با معیارهای امروزی آشنایی حاصل کنند.

وی بیان داشت که اداره تدارکات ملی دارای چندین ریاست می‌باشد و یکی از این ریاست‌ها (انستیتیوت تدارکات ملی) اجرای برنامه‌های ارتقای ظرفیت، مسلکی سازی و ظرفیت‌سازی کارمندان نهادهای دولتی به‌خصوص در بخش تدارکاتی می‌باشد و روی آن تمرکز دارد.

به گفته وی یکی از تعهدات و تلاش‌های رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان معیاری سازی و مسلکی سازی سیستم تدارکات می‌باشد وازهمین رو، اداره تدارکات ملی ، با هماهنگی اداره عالی بررسی، برای تثبیت نیازمندی و لایحه وظایف کارمندان بخش تدارکات، این برنامه آموزشی را روی دست گرفته‌اند.

آقای ساجد افزود: انستیتیوت تدارکات ملی قبلاً تفاهم‌نامۀ را با کمپنی خارجی (یوروسپورت) به خاطر تغییر در عرصه مفردات درسی به‌ویژه در قسمت سیستم تدارکات ملی به امضا رسانیده است و از این رو، مواد درسی که اینجا تدریس می‌گردد با علوم معاصر که کاملاً در سطح کشورهای منطقه کاربرد دارد؛ تدوین‌شده است و به کارمندان بخش‌های مسلکی در نهادهای دولتی کمک می‌کند تا با سیستم‌های تدارکاتی جهانی آشنایی حاصل کنند. همچنان نصاب جدید به‌زودی و پس از افتتاح رسمی انستیتیوت تدارکات ملی ، توسط رئیس‌جمهور عملی می‌گردد؛ اما در 18 سال گذشته این نهاد برنامه‌های متنوع را در ادارات مختلف تدریس نموده و در ارتقای ظرفیت کارمندان؛ مطمئناً مؤثریت را به وجود آورده است.

داکترمحمد ولی ساجد استاد انستیتیوت تدارکات ملی می‌گوید: مسلکی سازی جز لاینفک و مبرم دراستراتژی پنج ساله اهداف اداره تدارکات ملی ، در راستای تعالی و ارتقای ظرفیت است و مواد درسی که در این برنامه یک‌روزه روی دو موضوع مشخص (تثبیت نیازمندی و لایحه وظایف) برای کارمندان اداره عالی بررسی تدریس می‌گردد؛ در حال حاضر از کشورهای همسایه پیشرفته تراست.