معرفی نمایندگان جامعه مدنی و رسانه‌ای در اجرای بررسی مشارکت عملکرد

محترم سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی، روز یکشنبه 18 حمل 1398 خورشیدی طی نشستی با نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ای در اداره، روی چگونگی روند پروسه مشارکت شهروندان در روند بررسی ، بحث و تبادل‌نظر کردند.

آقای حسینی از نحوه بررسی بررسان این اداره در مراجع و تهیه گزارش جامع از یافته‌های بررسی به نمایندگان نهادهای جامعه مدنی که به حیث همکاران داوطلب در کنار منسوبان اداره عالی بررسی از سوی نهادهایشان معرفی‌شده‌اند؛ معلومات ارائه کرده بیان داشت که باید مشارکت نمایندگان نهادهای مدنی و رسانه‌ای در پروسه بررسی آغاز گردد.

همکاران ما مخصوصاً از دید بان شفافیت و دیگر نهادهای مدنی، این خوش‌بینی را با اداره عالی داشتند و می‌گفتند:

درگذشته وقتی نهادهای جامعه مدنی خواسته‌اند که بالای نهادهای دولتی بعضی پروسه هارا انجام دهند، معمولاً آن‌ها فشار می‌آوردند و یگان تقاضای دیگری از نهادهای ذکرشده داشتند؛ اما به گفته معاون مسلکی اداره عالی بررسی این اداره ممکن از محدود ادارات باشد که خودش داوطلب شده است تا یک کار مشترک را با نهادهای مدنی پیش ببرد و هیچ‌کسی این کار را برمسئولان اداره تحمیل نکرده ودرحقیقت خود هیئت رهبری تلاش کرده‌اند تا در راستای اعتمادسازی میان مردم و دولت و پیشتاز باشند.

آقای حسینی گفت: پروسه مشارکت شهروندان در کشورهای پیشرفته هم مربوط اداره تفتیش شان نمی‌شود، تنها کوریا جنوبی، فلیپین، ارجنتاین و نیپال این برنامه را در دستور کار خوددارند و به این تازگی‌ها کشور هند این پروسه را روی دست گرفته است. وی تأکید کرد، این کار زمانی نتیجه می‌دهد که میان بررسان اداره عالی بررسی و نمایندگان داوطلب از نهادهای مدنی و رسانه‌ای همکاری متقابل وجود داشته باشد و این کار در پاسخگو بودن حکومت به مردم، اهمیت بسزای دارد؛ زیرا نمایندگان جامه مدنی و رسانه‌ای خودشان عملاً می‌روند و در پروسه سهیم می‌شوند. و از سوی دیگر نوع دید کسانی که در بیرون از چهارچوب حکومت هستند با داخل شدن در درون نظام تغییرمی‌کند و قضاوت‌هایشان برمبنای واقعیت‌ها شکل می‌گیرد.

در این نشست تأکید صورت گرفت که این برنامه در افغانستان، جدید است و کارها باید به‌صورت منظم سیستماتیک پیش برده شود تا برای مؤثریت آن؛ تجارب بیشتری کسب گردد.

 قراراست مشارکت نمایندگان نهادهای مدنی و رسانه‌ای، به‌زودی در مراجعی قابل بازرسی که از سوی اداره عالی بررسی مشخص‌شده است صورت بگیرد و این نمایندگان همراه با بررسان اداره به هدف نظارت از روند بررسی به نهادهای مربوطه بروند و نظارت از روند بررسی را عملاً تجربه کنند.