برنامه آموزشی تفتیش داخلی از سوی اداره انکشافی ایالات‌متحده امریکا برای کارمندان اداره عالی بررسی

برنامه آموزشی ارزیابی تفتیش داخلی که به درخواست اداره عالی بررسی، از طرف اداره انکشافی ایالات‌متحده امریکا (USAID) برای کارمندان بخش مربوطه در اداره عالی بررسی تدارک دیده‌شده بود؛ روز شنبه 17 حمل 1398 با حضور محترم سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی در مقر اداره؛ آغاز گردید.

معاون مسلکی اداره گفت: در شورای عالی حاکمیت قانون که جلالتمآب رئیس صاحب جمهور در رأس آن قرار دارد ویکی از موضوعات که در مورد اداره عالی بررسی در آن شورا، مطرح شد این بود که این اداره باید تفتیش داخلی وزارت خارجه و همچنین سایر ادارات را ارزیابی کند و این مسئله سبب شد که اداره عالی بررسی، با مسئولان اداره انکشافی ایالات‌متحده امریکا (USAID) در مورد برخی از برنامه هایشان که درباره ارزیابی تفتیش‌های داخلی پنج نهاد دولتی افغانستان روی دست داشتند صحبت کند.

هدف ارزیابی تفتیش داخلی توسط اداره انکشافی ایالات‌متحده امریکا از این نهادها؛ رسیدگی به نواقص، کاستی‌ها وضعف های می‌باشد که احتمالاً در اجراآت تفتیش داخلی ادارات ذکرشده وجود داشته باشد، بناً اداره عالی بررسی و اداره انکشافی ایالات‌متحده امریکا در یک هماهنگی مشترک خواستند که برنامه ارزیابی تفتیش داخلی از مجرای اداره عالی بررسی پیش برده شود؛ زیرا اداره عالی بررسی همه ادارت را زیر بررسی دارد و تفتیش‌های داخلی ادارات را نیز ارزیابی می‌کند.

آقای حسینی ابراز امیدواری کرد که همکاران در اداره عالی بررسی بتوانند دراین دو روز درسی، نهایت استفاده را ببرند و تا عملکرد اداره در برنامه‌های آینده مؤثر تمام شود.

فضل هادی فضل رئیس انستیتیوت مفتشین داخلی افغانستان گفت: هدف از راه‌اندازی برنامه آموزشی دو روزه این است؛ کاری را که (USAID) می‌تواند برای ارزیابی تفتیش داخلی پنج اداره دولتی افغانستان، انجام دهد بهتراست که همان فن و دانش مسلکی را به کارمندان بخش مربوطه در اداره عالی بررسی منتقل بسازیم تا سایر ادارات دولتی را به همین‌گونه تحت ارزیابی قرار دهید.

وی افزود: ما مدلی را که استفاده می‌کنیم، مدلی است که توسط سیستم مفتشین داخلی ساخته‌شده و از این مدل خاص به خاطر ارزیابی عملکرد و مؤثریت تفتیش داخلی در ادارات استفاده صورت می‌گیرد که روز اول تمرکز روی چارچوب مسلکی حرفه‌های تفتیش داخلی می‌باشد یعنی معیارها را می‌خوانیم و روز دوم سرخود مدل که چگونه می‌توانیم در تفتیش داخلی از آن استفاده کنیم.

رئیس انستیتیوت مفتشین داخلی افغانستان بیان کرد که از این مدل دراکثرکشورهای آسیایی مانند اندونیزیا و مالیزیا، درکشورهای اروپایی درهالند و درکشورهای امریکایی مانند برازیل، استفاده صورت می‌گیرد و هدف آن این است که خود تفتیش داخلی بتواند ضعف‌ها وخالیگاهای خود را پیداکند. قابل‌ذکر است که در این برنامه آموزشی دو رزوه تعداد ده نفر ازهکاران مسلکی اداره شامل هستند.