معرفی دو تن از رؤسای سرپرست در اداره عالی بررسی

در محفلی که روز پنجشنبه 15 حمل سال 1398 خورشیدی به هدف معرفی محمد نادر احمدی سرپرست ریاست دفتر و رحمت‌الله سوله مل سرپرست ریاست بررسی تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی که جدیداً تقرر حاصل کرده‌اند محترم محمد نعیم حقمل رئیس عمومی اداره عالی بررسی، سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی، مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی اداری، رؤسا، آمرین و بررسان و منسوبان اداره؛ حضور داشتند.

محترم محمد نعیم حقمل رئیس عمومی اداره عالی بررسی، ضمن تبریکی به دو تن از رؤسای تازه تقرر یافته گفت: قابل یاد آوری میدانم که آقای محمد نادر احمدی رئیس دفتر، تحصیلات عالی و اخلاق نیکو دارند و در بخش کاری خودش دارای تجربه کافی می‌باشد و باورمند هستم که ارتباط کاری خوبی را در اداره برقرارخواهد نمود و از همکاران خویش در اداره می‌خواهم که باوی همکاری مستحکم داشته باشند. همچنان آقای رحمت‌الله سوله مل یک آدم مسلکی و در بخش کاری خود، دارای تجربه کافی نیز می‌باشد. بناً آرزو می‌کنم که با هردوی ایشان همکاری کنید تا بتوانیم در راستای اهداف اداره کارهای مؤثری انجام بدهیم.

سپس مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی اداری- اداره عالی بررسی، حکم تقرری محمد نادر احمدی سرپرست ریاست دفتر و رحمت‌الله سوله مل سرپرست ریاست بررسی تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی را قرائت نمود.

حکم شماره 62 مورخ/8/1/1398 خورشیدی ملاحظه شد و توظیف محمد نادر احمدی دربست رتبه 2 به حیث سرپرست ریاست دفتر اداره عالی بررسی و رحمت‌الله سوله مل دربست رتبه 2 به حیث سرپرست ریاست بررسی تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی، اداره عالی بررسی مطابق متن پیشنهادی منظوراست.

معاون مالی واداری ضمن تبریکی تقرر جدید به سرپرست رؤسای ریاست‌های یادشده گفت: اداره عالی بررسی به حیث یک اداره مسلکی و دارای یک سیستم منظم وکارا می‌باشد و اینها دریک فضای دوستانه و همکاری متقابل مسئولیت‌های خویش را پیش خواهند برد و تجارب جدیدشان را با هیئت رهبری و همکاران در اداره شریک بسازند تا به نفع اداره و کشور، اقدام مؤثری صورت بگیرد.

محمد نادر احمدی سرپرست ریاست دفتر درسخنانش دراین مراسم از اعتماد رئیس عمومی اداره قدردانی نموده گفت: به هیئت رهبری وهمکاران در اداره وعده می‌سپارم که آنچه درتوان دارم، مطابق به لایحه وظایف و بر اساس اسناد تقنینی، مطابق هدایات و اوامر مقامات باصلاحیت اداره، درانجام کارهای محوله و در همکاری متقابل باهمکاران وظایف و مسؤلیت خویش را انجام خواهد داد.

همچنان آقای رحمت‌الله سوله مل سرپرست ریاست بررسی تصدی و شرکت‌های دولتی بیان کرد: رسیدن به یک بست دولتی در حقیقت یک امتیارنه بلکه یک مسئولیت بزرگ است و ما تلاش می‌کنیم که مأموریت خویش را در ست به‌صورت بهتر به‌پیش ببریم و به هیئت رهبری اداره وعده می‌سپارم که درانجام کارهای محوله از هیچ نوع کوشش دریغ نخواهم ورزید. وی خاطرنشان ساخت درصورتی‌که متیقین شوم که کارکرد من در اداره موثریت خاصی نداشته باشد، آماده هستم که از وظیفه‌ام کنار بروم و تا یک شخص مسلکی و باتجربۀ دیگر این مسئولیت را به عهده بگیرد.

درختم این مراسم هردو سرپرست رؤسا، توسط رئیس عمومی، معاونین و جمع از کارمندان اداره عالی بررسی به دفاترشان رفته و به کرسی‌های کاری‌شان تکیه زدند.