اشتراک سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی در نهمین نشست بین‌المللی انجمن حسابداران خبره در کشور چک

محترم سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی در نهمین نشست بین‌المللی انجمن حسابداران خبره (ACCA) که از تاریخ 28 فبروری تا اول مارچ سال 2019 میلادی، تحت عنوان Conference Sector Public International در شهر پراک پایتخت کشور چک برگزار گردیده بود اشتراک نمودند.معاون مسلکی اداره عالی بررسی گفت: نشست بین‌المللی انجمن حسابداران خبره (ACCA) که از سوی کشور چک برگزار گردیده بود نمایندگان شماری از کشورها به شمول اداره عالی بررسی و وزارت مالیه افغانستان نیز دعوت صورت گرفته بود تا در این نشست سه روز شرکت نموده و دستاوردها و مشکلات کاری‌شان در راستای بازرسی مالی را با آنان شریک سازند تا روی موارد مرتبط به بازرسی‌های مالی راه‌ حل و همکاری‌ها جستجو گردد.

به گفته آقای حسینی این نشست یک برنامه بسیار خوب در مورد سکتورهای عامه بود که روی موضوعات مختلف از جانب نمایندگان کشورهای مختلف صحبت شد و در نخست معین وزارت مالیه کشور چک در مورد حساس بودن سکتور عامه و تجربیات را که طی سال‌های گذشته در این زمینه به دست آورده بودند؛ پریزنتیشن ارائه کرده گفت: چطور می‌توانیم سیاست‌های اقتصادی را در رابطه با دارایی‌های عامه به‌صورت دوام‌دار داشته باشیم و درعین‌حال دو تن از مسئولان (ACCA) نیز در رابطه بافاصله‌ای که در قسمت زیرساخت‌ها ها در سکتور عامه وجود دارد صحبت نموده و یک گزارش مشترک را با یک‌نهاد کانادایی که حاوی چالش‌ها و مشکلات که در این قسمت وجود داشت ارائه کردند.

به گفته وی در این نشست Auditor General کشورهای تانزانیا، جامائیکا، نیجریا و معاون Auditor General پاکستان نیزحضورداشتند که هرکدام پیرامون چگونگی ارتباطات شان همراه با (ACCA)، عملکرد نهاد تفتیش، سکتور عامه، چالش‌ها و مشکلات قانونی که فرا راه تطبیق بازرسی سکتور عامه وسایرنهاد های داخلی درکشورهای شان وجود داشت بحث کرده و هم‌چنان به پرسش‌های اشتراک کنندگان پاسخ ارائه کردند. اصول اساسی که آن‌ها تأکید می‌کردند این بود که آن‌ها توانسته بودند در بعضی ساحات، استقلالیت های لازم؛ ازجمله استقلالیت مالی، استقلالیت اجرایی و استقلالیت منابع مالی خود را به دست بیاورند؛ اما در بعضی ساحات دیگر، مانند: مداخله قوه‌ای اجراییه در ساحات کاری‌شان؛ با مشکلات جدی مواجه بودند.

معاون مسلکی اداره عالی بررسی گفت: موضوع دیگر ارائه پریزنتیشن در رابطه با ساختن شهر دیجیتال بود که چطور می‌توانند؛ توسعه د یجیتال را داشته باشند و از آن در مسائل مدیریت منابع مالی استفاده کنند که در حقیقت بخشی از تحقیقات وکارهایکه توسط کشور کانادا در مورد شهر دیجیتال صورت گرفته و دریکی از شهرها به‌صورت آزمایشی انجام‌شده بود؛ به اشتراک کنندگان معلومات ارائه گردید.

 هم‌چنین موضوع دیگری که بحث‌های اساسی روی آن صورت گرفت، مسئله حرفۀ ساختن جهانی است و نهادهای که در این زمینه مسلکی و حرفه‌ای هستند در ساحه سکتور عامه چطور می‌توانند با همدیگر همکاری و یکدیگر خود را موردحمایت قرار دهند و در حقیقت این‌ها دریک مسیر و یک زاویه باهمدیگرهمکارباشند. نمایندگان بانک جهانی و یک شرکت بزرگ بین‌المللی دیگر در این مورد پریزنتیشن ارائه کردند و به پرسش‌ها؛ پاسخ هم ارائه کردند.

در آخرین روز این نشست یعنی اول مارچ هم در رابطه با چگونگی نهادهای جرمی که در مقابل فساد وپولشویی اجراآت می‌کردند مباحثی مطرح شد و بعضی تجربیات در راستای مبارزه بافساد وپولشوی از سوی نماینده افریقا و نهاد شفافیت بین‌المللی؛ با اشتراک کنندگان شریک ساخته شد که چگونه بعضی افراد می‌توانند از دارایی‌های عامه استفاده کنند و پول‌های سیاه را در کشورها و سازمان‌های مختلف جابه‌جا بسازند و هم چنان گفتند که نقش ادارات حسابگیردر این قسمت چه است و چه گونه می‌تواند با این مسائل برخورد بکند و ACCA یا کسی که دانش فنی دارد و نقش حسابداران خبره در حقیقت می‌تواند سهم شان درینجا چه مقدار باشد؟ و ا گر حسابداران نقش خود را درست ایفا کنند در ثبت و طبقه‌بندی حساب‌ها وکنترول حساب‌ها می‌تواند که سطح فسادها و سطح جرم‌های مالی را کنترول شود یا خیر.؟

 سید محمدمهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی گفت: در حاشیه این جلسه با رئیس پالیسی عامه ACCA داشتیم، رئیس مارکتینگ وبازر یابی خود ACCA، رئیس اجرایی ACCA و معاون این نهاد نشستی داشتیم که اداره عالی بررسی افغانستان چگونه می‌تواند در بخش‌های تخنیکی و مسلکی با ACCA همکاری‌های متقابل داشته باشد و انجمن حسابداران خبره (ACCA) همکاری خود را در بخش‌های مختلف اعلام کرده گفت که آنان توانایی آموزش‌ها، در بخش‌های گمرکی دارند و به گونه که اداره عالی بررسی افغانستان نیاز داشته باشد بخواهند که افرادی دراین زمینه آموزش ببینند؛ پس از نیازسنجی موضوع را در اختیار (ACCA) قرار دهد تا زمینه آموزش‌ها فراهم گردد.

به گفته معاون مسلکی قرار به این شد بعد ازینکه ما به افغانستان برگردیم و یک ارزیابی در سطح داخلی داشته باشیم که به کدام نوع آموزش نیازمند هستیم؛ همکاری‌های دوجانبه میان افغانستان و ACCA آغاز گردد.