گرامیداشت از هشتم مارچ (روز همبستگی زنان) در اداره عالی بررسی

در گردهمایی که روز سه شنبه 21 حوت سال 1397 خورشیدی به مناسبت گرامیداشت از هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان، در تالار عمومی اداره عالی بررسی تدویر گردیده بود، محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری  اداره عالی بررسی، روسا، آمرین و درمجموع منسوبان زن در اداره؛ اشتراک ورزیده بودند. مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری  اداره عالی بررسی در سخنانش پیرامون گرامیداشت از روز زن گفت: هیئت رهبری این اداره به مناسبت روز زن به پیشگاه مادران دردمند که آلام ومصایب زیادی را در کنار خانواده، جامعه و دولت خویش؛ قهرمانانه تحمل می‌نمایند، سرتعظیم فرومی‌آورد.

وی افزود: زنان کشور ما در طی یک و نیم دهه پسین به حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دستاوردهای شایانی نائل شده‌اند، چنانچه امروز مسائل زن درآجندای ملی دولت شامل شده و داعیه تساوی حقوق آن‌ها در اسناد و قوانین تسجیل گردیده است. تعداد از زنان به ساحه تصمیم‌گیری نظام راه‌یافته‌اند و حضور روزافزون زنان در عرصۀ خدمات و رهبری دولت؛ مایه افتخار همۀ ماست. اداره عالی بررسی به حقوق زن و تعهدات خویش برای خدمت به تمام زنان کشور به‌خصوص همکاران اداره، همیشه متعهد بوده است و در این راستا  این اداره در سال گذشته دستاوردهای زیادی نیز داشته است.

 معاون مالی واداری هم‌چنان بیان نمود: پلان حمایت از زنان در اداره عالی بررسی ساخته‌شده و برمبنای آن دستاورد های زیادی داشتیم که ازجمله کودکستان وشیرخوارگاه برای اطفال کارمندان زن در این اداره ایجادشده است و تعداد 11 تن از بانوان، جدیداً در اداره استخدام گردیده و اداره متعهد بوده است که باید تساوی حقوق زنان و تعداد زنان به نسبت مردان را در اداره افزایش دهد. چنانچه ما چندین مرتبه به واحد جندر نیز هدایت داده‌ایم تا درجاهایکه زنان مستعد و واجد شرایط را می‌شناسند؛ تشویق نمایند تا بیایند و پس از طی مراحل راه‌های قانونی در اداره؛ باما همکار باشند.

آقای شیرزاد هم‌چنان خاطرنشان ساخت که ما از کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی درخواست کردیم تا کسانی را که برای اداره ما معرفی می‌کنند در میانشان زنان و دختران مستعد نیز شامل باشند. ما به اساس پلان مطروحه به دنبال مصونیت زنان هستیم تا مورد خشونت قرار نگیرند و در تمام کمیته‌ها،  تصمیم‌گیری‌ها، ارتقای ظرفیت وسایرموارد زنان شامل باشند. مامعتقد هستیم که زنان هیچ‌گاهی ازنظر ظرفیت و حقوق از مردان کم نیستند. به‌ویژه در این اداره زنان ثابت کرده‌اند که در عرصه‌های مختلف پیش‌قدم هستند و می‌توانند بیشتر از مردان بدرخشند. در آینده نیز به کمک و همکاری زنان در تمام مواردی که بتواند خشونت علیه زنان را از بین ببرد و تساوی حقوق جندر را تأمین بکند رهبری اداره به آن متعهد می‌باشد و امید است که دستاورد های زیادی در راستای محو خشونت علیه زنان داشته باشیم و آنان را ازنظر اقتصادی، علمی و فرهنگی قادر بسازیم تا محتاج به کسی نباشند.

نجیبه امیری یکی از بررسان اداره عالی بررسی نیزدرمورد جایگاه زنان صحبت نموده گفت: ما افتخار داریم پیرو آیینی هستیم که در سیر به‌سوی کمال هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، زن آماده رشد کمال است وزنان قهرمان زیادی را در تاریخ سراغ داریم که ازجملۀزنان مبارز، می‌توان از ملالی و زرغونه نام برد وزنان زیادی دیگر در صدر اسلام نیز وجود دارند که به‌طور نمونه می‌توان از بی‌بی خدیجه کبرا و دخترش فاطمه زهرا نام برد.

فاطمه وقتی پا بر عرصه زندگی گذاشت، جزیرۀ عرب در اوج بدبختی قرار داشت تا آنجا که دختران را از حق میراث محروم و زنده به گور می‌کردند؛ اما دختر پیامبر گرامی اسلام در سرزمین عرب به یک بانوی خانه‌دار، همسرفدا کار، مادر مهربان، ومهرآموز مبدل شده بود و با نشان دادن صحنه‌های پرافتخاردرکنار پدر گرامی‌اش، برای دوشیزگان جهان الگوی اخلاق شد و خوشبختی را به خانواده‌ها برگردانید. بانو امیری گفت: در جامعه ما نیز زنان باتحمل همه مشکلات و فعالیت‌های روزمره نقش شان را بالاتر از مردان انجام می‌دهند و مردان پرافتخاری را نیز در آغوش پرمهر خود تربیت و تقدیم جامعه کرده‌اند.

بانو صفورا سمن مسئول جندر در اداره عالی بررسی هم‌چنان بر اهمیت نقش زنان در تاریخ بشریت اشاره‌کرده گفت: اولین کسی که در برابر دیکتاتوری فرعون به پا بر خواست یک مرد نبود بلکه آسیه زن فرعون بود، اولین کسی که سبب بروز آب زمزمم گردید و ازآن نوشید یک مرد نه بلکه یک زن بود (هاجره)، اولین کسی که به پیامبر اسلام ایمان آورد و مالش را درراه اسلام مصرف کرد یک زن بود (بی‌بی خدیجه)، اولین کسی که درراه اسلام جام شهادت نوشید یک زن بود (بی‌بی سمیه) و در قرآن کریم نیز سورۀ بنام زن وجود دارد که نشان می‌دهد جایگاه زنان نزد خداوند (ج) مقدس است.

شفیقه جعفری یکی تن از کارمندان اداره عالی بررسی، ضمن تبریکی روز همبستگی زنان گفت: من از ملالی‌ها، رابعه‌ها، سیمین‌ها و از فروغ‌ها گپ می‌زنم. روزی که تولد شدی نامت را دختر نهادند؛ مضمونی که جذابیتش نفس‌گیر است. دنیای دخترانه تو نه با شمع و عروسک معنا پیدا می‌کند و نه با اشک افسون، تو نه ضعیفی نه ناتوان، چراکه خداوند (ج) ترا بدون خشونت می‌پسندد، اشک ریختن قدرت تو نیست بلکه قدرت روح توست. ای زن ای لطافت دست پروردگار، ای تو بهترازهمه هستی و لطافت، خنده‌ات دامن عرش خداست و نه باید به‌سادگی تن بدهی و تسلیم‌پذیر باشی...

وی افزود: تنها هشتم مارچ نمی‌تواند ارزش ترا به دنیا ثابت سازد بلکه تو در تمام تاریخ سهم گرفته‌ای؛ اما در افغانستان هشتم مارچ چه معنایی را تداعی می‌کند؟ سرزمین عذاب کشیده، بلادیده، اشغال‌شده. تحت ستم و کشور در جنگ سوخته و ویران، وطنی که در تمام حوادث سختش قربانی آن زنان بوده‌اند وحتی به نام آزادی و دموکراسی و حقوق زن؛ بزرگ‌ترین خیانت بر آن‌ها صورت گرفته است. وطنی که گاهی زنانش به نام مذهب و گاهی به نام شریعت و گاهی هم برای سنت، جان‌سوزترین زجرها را متحمل می‌شوند و باید زنان ازین وضع قهقرایی نجات داده شوند.

 آرزو احمدی یکی دیگر از کارمندان زن در این اداره نیز در سخنرانی متفاوت‌تری به تاریخچه و مناسبت هشتم مارچ (روز همبستگی زنان جهان) پرداخته که در آن 1908 میلادی در نیویارک امریکا دست‌کم 129 تن به خاطر مبارزه و احقاق حقوقشان؛ درنتیجه آتش‌سوزی دریک کارخانه؛ سوختند و آن روز در تاریخ بشریت ماندگار گردید که سالانه دراکثرکشورهای جهان از آن؛ گرامیداشت به عمل می‌آید و این گرامیداشت در هر کشور فرق می‌کند، در بعضی کشورها به هدف مبارزه دربرابربی عدالتی و نابرابری صورت می‌گیرد و در بعضی کشورهای دیگر؛ به‌صورت سمبولیک می‌باشد؛  اما از این روز در افغانستان در شرایطی تجلیل صورت می‌گیرد که هنوز زنان درین کشور به‌عنوان جنس دوم پنداشته می‌شوند. هنوز مردان به زنان نگاهی ابزاری دارند، هنوز مردان به مالکیت خود برزنان فکرمی کنند و زن را امتعه خود می‌شمارند، هنوز در روستاهای افغانستان زنان به‌عناوین‌مختلف مورد خشونت قرارمی گیرند. هستند دهکده‌های در مناطق دوردست افغانستان که حتی زنان حق رفتن به مکتب را ندارند. حق تحصیل و دانشگاه رفتن را ندارند، حق کارکردن در بیرون از خانه را ندارند. هنوز هم وضعیت حاکم، ارزش‌ها و سنت‌های حاکم مردانه و پدرسالارانه موجود است که در قریه‌ها و قصبات؛ حاکم است و زنان را دریک تنگنای خیلی وحشت ناک قرار داده است.

بانو آرزو احمدی بیان داشت: هنوز زنان در این کشور به ازدواج اجباری و حل اختلافات میان خانواده‌ها به بد داده می‌شوند و وقتی می‌خواهند صدا بلند کنند اعضای بدنشان قطع می‌شود و ناچار دست به خودکشی می‌زنند. آمارهای عجیبی حاکی از این خشونت‌ها وجود دارد که موارد بسیاری آن به دلایلی مختلف در رسانه‌ها بازتاب پیدا نمی‌کند که واقعاً این حالت تاسفباراست. درهرصورت باید این خشونت‌ها در برابر زنان مورد ارزیابی قرار بگیرد و جلوی آن گرفته شود و زنان فرصت یک زیست مسالمت‌آمیز و انسانی را پیدا کنند. و این گرامیداشت‌ها از روز همبستگی زنان جهان، بیشتر از این سمبولیک برگزار نگردد و دولت مکلفیت دارد تا عاملین خشونت علیه زنان را مجازات کند.