رئیس اداره عالی بررسی سفیر جمهوری مردم چین مقیم کابل را در دفترکارش به حضورپذیرفت

پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی، روز یکشنبه 28 دلو سال 1397 خورشیدی محترم لیوجینسانگ   Liu Jinsongسفیر جمهوری مردم چین را در مقر اداره عالی بررسی؛ به حضور پذیرفت.

 هدف این ملاقات تقاضای سفیرچین مبنی برحمایت اداره عالی بررسی از آن کشور  برای به دست آوردن کرسی بورد تفتیش سازمان ملل متحد، از طریق نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد و هم‌‍چنان تقویت و افزایش همکاری اداره تفتیش جمهوری چین با اداره عالی بررسی افغانستان بود که ابتدا، رئیس اداره عالی بررسی ضمن استقبال گرم و خوش آمدگویی، درمورد اجراآت، کارکردها، صلاحیت ها، اهداف، مؤثریت کاری، نقش سازنده اداره در آوردن شفافیت و دست آورد های اداره عالی بررسی،  به سفیرآن کشور معلومات ارایه کرد. دکتورشریفی گفت: اداره عالی بررسی طی هفده  سال گذشته یکی از نهاد های پاک می باشد و هرگاه یک اداره حسابگیر که خود ازشفافیت کامل برخوردار نباشد، نمی تواند درآوردن شفافیت واصلاحات مؤثر،  در ادارات دیگر؛ موفقیت به‌دست آورد.

لیوجینسانگ سفیر جمهوری مردم چین نیز ازینکه رئیس اداره عالی بررسی برایش وقت ملاقات را فراهم کرده بود ابراز قدر دانی نموده و ازکارکردهای مؤثر اداره عالی بررسی جهت تحقق و نهادینه شدن شفافیت درادارات دولتی افغانستان به نیکی یاد کرد. وی درمورد جایگاه ونقش اداره تفتیش کشورش که به اساس قانون اساسی آن کشور شکل گرفته است؛  به رئیس اداره عالی بررسی معلومات داده گفت: اداره تفتیش کشورچین یکی از ادارات خیلی مؤثراست و مردم نقش برازنده ی این نهاد را به‌ خوبی می دانند.

آقای جینسا نگ تقاضانامه‌ی سفارت کشورش را که هدف آن،  حمایت اداره عالی بررسی افغانستان از رئیس تفتیش کشورچین برای احراز کرسی بورد تفتیش سازمان ملل متحد می باشد؛ به رئیس اداره عالی افغانستان سپرد تا این کشور از طریق وزارت خارجه و نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در انتخاباتی که قراراست در( هفتاد وچهارمین ) اسامبله عمومی سازمان ملل متحد که درماه نوامبر سال 2019 میلادی به این منظور راه اندازی می گردد؛ از رییس اداره تفتیش کشور چین درین انتخابات حمایت کند.

همچنان هردوجانب روی همکاری های بعدی میان اداره عالی بررسی افغانستان و اداره تفتیش جمهوری مردم چین صحبت نمودند. دکتور شریفی ازهمکاری های کشور چین درساحه‌ی تفتیش و دعوت هایکه درگذشته از سوی اداره تفتیش آن کشور از ایشان صورت گرفته بود ابرازقدردانی نموده گفت: در ملاقات های قبلی جانب چین سالانه دو سیت بورسیه (اسکالرشیب) را برای مفتشین اداره عالی بررسی افغانستان اختصاص داده بود که تا کنون سه تن از مفتشین پس از فرارگیری درس از دانشگاه تفتیش نانجینگ آن کشور فارغ و دو تن دیگر از مفتشین؛ درحال فراگیری درس هستند. رئیس اداره عالی بررسی از سفیر جمهوری مردم چین خواست تا این بورسیه ها را برای آموزش مفتشین این اداره؛ افزایش داده و زمینه اشتراک در برنامه های آموزشی کوتاه مدت دیگری را نیز برای کارمندان اداره عالی بررسی؛ فراهم نمایند. دکتور  شریفی گفت: کشورچین درهمسایگی افغانستان، یکی از کشورهای بزرگ، قدرتمند، دارای توانایی اقتصادی بالا و از لحاظ مدنیت انکشاف یافته است، دولت و مردم افغانستان از نقش فعال وجایگاه مهم این کشور همیشه درعرصه های مختلف برای افغانستان قدردانی نموده  و به ویژه کمک های بلاعوض این کشور در سال های گذشته را فراموش نخواهند کرد.

سفیرچین نیز وعده سپرد که برای گسترش روابط بیشتر و بهتر میان هردو نهاد؛  تلاش های مؤثری را انجام خواهد داد.